Balingizning Φz Ghayisi άchόn Kόresh Qilishigha Yol Qoyung